wz

W bieżącym roku szkolnym realizować będziemy międzynarodowy dwuletni program Erasmus + pod tytułem Akcja kluczowa 2 : Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, akcja: partnerstwa strategiczne, sektor: Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.

Podmioty biorące udział w projekcje to:
- AIJU–centrum badawcze i technologiczne z Hiszpanii;
- CIS – ośrodek szkoleniowo-doradczy łączący kształcenie zawodowez edukacją z Włoch;
- Perfect Project –spółka kształcąca i wspomagająca placówki kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego z Białegostoku;
- Centrum Kształcenia Zawodowego – nowoczesna szkoła zawodowa kształcąca na wielu ciekawych i perspektywicznych kierunkach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

 

Podstawowym celem projektu jest stworzenie takiego partnerstwa strategicznego, które pozwoli na podniesienie jakości i przydatności oferty edukacyjnej w dziedzinie kształcenia mechatroniki, a także przyczyni się do rozwoju nowego i innowacyjnego podejścia do nauczania i upowszechniania najlepszych europejskich praktyk.

Realizacja projektu pozwoli dopasować kształcenie i szkolenie zawodowe w sektorze mechatroniki do potrzeb rynku pracy. Zapewni również wysoką jakość kształcenia opartego na współpracy z przedsiębiorcami, co w znaczmy stopniu wpłynie na poprawę jakości kształcenia. W realizacji projektu bardzo istotny jest wpływ na wszystkie grupy docelowe tj. : nauczycielom zajmującym się kształceniem i szkoleniem zawodowym ułatwi rozwój zawodowy, uczniom pracującym na modelu wzrost umiejętności oraz uczestnikom życia gospodarczego, gdyż firmy otrzymają lepszego pracownika kończącego kształcenie zawodowe w szkole.

Praca w projekcie będzie przebiegała etapami. W pierwszej kolejności skupimy się na potrzebach określonych w analizie potrzeb grup docelowych uczniów, nauczycieli zawodu oraz przedsiębiorców na rynku pracy. W następnej kolejności skoncentrujemy się na projektowaniu i testowaniu nowych rozwiązań mechatronicznych. Testując - będziemy je oceniać, udoskonalać i upowszechniać, aby innowacje w technologii mogły odgrywać aktywną rolę w kształceniu, a poprzez technologię na nowo, tworzyć wiedzę i rozwiązywać koncepcyjne problemy.

Ustalony przez partnerów tytuł projektu ”EDUTRONIX - lnteractiveEducation Module for Mechatronics" mówi już całkiem sporo na temat realizacji i celów projektu. Planujemy opracowanie, przygotowanie i wdrożenie do procesów kształcenia prototypu edukacyjnego modułu, którego główne cechy obejmować będą:
- zdolność do poruszania się;
- możliwość nagrywania audio i wideo oraz ich przekazywanie;
- rozpoznawanie różnych materiałów i komponentów, poprzez zastosowanie odpowiednich czujników;
- stosowanie chwytaków do obsługi komponentów;
- aplikację obsługową na telefon i komputer.

Za pomocą prototypu będziemy wprowadzać nowe metody i narzędzia. Oprogramowanie prototypu, w praktyce umożliwi nauczycielom zawodu i uczniom aktywną współpracę w tworzeniu interaktywnych zasobów. Taka praktyka jest bardziej dostępna i użyteczna niż konwencjonalne nauczanie i programowanie, a także bardziej wyrazista i wydajna niż tradycyjne zastosowanie technologii w nauczaniu.

Realizacja projektu przyczyni się też do rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych, jako że projekty utworzonego modułu edukacyjnego zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym, a dodatkowo z ich dalszym udziałem i współpracą będą elastycznie modyfikowane. Stworzony moduł łączący konstrukcje i programowanie w mechatronice stanowił będzie wyjątkowo bogate źródło wiedzy. Jest to niezwykle istotne, gdyż w dyscyplinach takich jak technologia, mechanika, mechatronika podniesienie jakości kształcenia jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń , aparatów i monitorowaniu na bieżąco przez oprogramowanie postępów i umiejętności edukacyjnych uczniów. Uczniowie otrzymają szerokie pole działania umożliwiające im większą samodzielność i aktywność, która z kolei pozwoli na innowacyjny sposób uczenia się, a rola nauczyciela będzie polegała na nowatorskim kierowaniu i ocenianiu efektów pracy.

Model, oparty zarówno na sformalizowanej wiedzy, jak i dający możliwość interakcji, da możliwość doświadczenia bezprecedensowego bogactwa i różnorodności form kształcenia zawodowego w zakresie mechatroniki, odzwierciedlając aktualne trendy edukacyjne.

Dlatego w ramach projektu stawiamy sobie ambitny cel, jakim jest zaprojektowanie, opracowanie funkcjonalności, oprogramowanie i stworzenie gotowego do wdrożenia i włączenia w programy nauczania interaktywnego modułu edukacyjnego kształcącego w zawodzie technik mechatronik w okresie 24 miesięcy.
Przypomnijmy, że Centrum Kształcenia Zawodowego ma już bogatą tradycję w kształceniu europejskim. Dzięki współpracy międzynarodowej i partnerstwu składającego się ze szkoły, przedsiębiorstwa, centrum badawczego i ośrodka edukacyjnego możliwe będzie:

1. Zaprojektowanie modelu do nauczania mechatroniki (z bieżącym dostępem on-line);
2. Opracowanie założeń wykorzystania modelu pod kątem naukowym w zakresie nauczania mechatroniki;
3. Zaprojektowanie użyteczności modelu w przedsiębiorstwach;
4. Oprogramowanie i modelowy zestaw założeń do nauczania zawodowego z użyciem modelu;
5. Przygotowanie interaktywnego modułu i dokumentacji technicznej;
6. Innowacyjny program zastosowania interaktywnego modułu edukacyjnego w mechatronice.

15 października 2015 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich Partnerów uczestniczących w projekcje. Dało to nam możliwości do zaprezentowania budynku, pracowni i wyposażenia specjalistycznego naszej placówki. Pozwoliło również, zaprezentować naszą ofertę edukacyjną ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształcenie w zawodzie technik mechatronik. Uczestnicy spotkania, także przedstawili swój zakres działalności i osiągnięcia. Posiedzenie wszystkich partnerów pozwoliło na lepsze poznanie się, omówienie głównych kwestii organizacyjnych oraz zaprezentowanie podstawowych oczekiwań wszystkich partnerów realizujących program.

Opracował:
Krzysztof Łuniewski

Przejdź do galerii

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!