Kursy językowe realizowane w ramach zagranicznych mobilności są doskonałą – trudną do przecenienia – formą podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. Pomysł wzięcia udziału, a tym samym napisania projektu pozwalającego na pozyskanie przez naszą szkołę „unijnych” środków na podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim miał miejsce po raz pierwszy 2015 roku. 

 Obecnie od 1 grudnia 2017 roku realizujemy projekt pn.„Rozwój w europejskim stylu – kurs języka angielskiego dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego ”. Projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego głównym celem jest polepszenie kwalifikacji zawodowych oraz wzbogacenie umiejętności językowych nauczycieli naszej szkoły.

Program projektu został opracowany w oparciu o Europejski Plan Rozwoju, który określa potrzeby szkoły. Należą do nich: poznanie nowych metod nauczania, rozwijanie i zacieśnianie współpracy międzynarodowej oraz rozwijanie i doskonalenie znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli.

W projekcie bierze udział ośmiu nauczycieli. Są to osoby, które najlepiej posługują się językiem angielskim oraz są chętne do udziału w projektach realizowanych przez szkołę, gotowe do podjęcia działań na rzecz współpracy międzynarodowej, wdrażania nowych metod nauczania oraz wykonywania zadań związanych z ewaluacją i upowszechnieniem projektu.

Obecnie uczestnicy projektu przygotowują się do mobilności pod względem językowym i kulturowym. W okresie wakacji wezmą udział w dwu tygodniowym kursie językowym w Wielkiej Brytanii połączonym z obserwacją pracy szkoły.

Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele osiągną wiele korzyści. Po pierwsze podniosą poziom znajomości języka angielskiego, co ułatwi im nawiązanie kontaktów z innymi krajami, a to zaowocuje pomysłami na dalszą współpracę międzynarodową szczególnie podczas realizacji innych projektów unijnych. Dzięki podniesieniu umiejętności językowych i świadomości kulturowej wzbogacą swoją wiedzę na temat innych krajów europejskich, pozwoli im to promować postawy otwartości i tolerancji w czasie pracy wychowawczej i pedagogicznej, a także promowanie idei mobilności i możliwości płynących z korzystania z programu wśród uczniów i innych pracowników szkoły. Realizacja projektu przyczyni się zatem do promocji szkoły w regionie oraz na arenie międzynarodowej.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!