Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy w ramach realizacji projektu „Staże w Ckz-cie najlepsze na świecie”.

W ramach realizacji projektu ,,Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie '' grupa 15 uczniów naszej szkoły ucząca się w zawodach technik rolnik, technik mechanik pojazdów samochodowych i technik mechatronik miała możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców. Projekt edukacyjny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Staże realizowane były w okresie wakacyjnym. Czterotygodniowy okres praktyk stał się dla nich szansą na zdobycie nowych doświadczeń. Uczniowie mieli możliwość spróbowania swoich sił u pracodawców, zapoznania się z rynkiem pracy, nabycia nowych umiejętności i kompetencji niezbędnych w zawodzie.

Uczniowie Kruszewski Grzegorz, Kacper Grodzki, Maciej Frankowski, Piotr Werpachowski, Arkadiusz Jankowski uczący się w zawodzie technik rolnik odbywali staż w nowoczesnych wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych. Dzięki temu młodzież mogła zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami techniki rolniczej oraz zapoznać się ze sposobem zarządzania gospodarstwami rolnymi, co w przyszłości zaowocuje lepszym startem na rynku pracy.

Kolejną grupą realizującą staż zawodowy byli uczniowie z klasy II i III Technikum o profilu technik pojazdów samochodowych: Dariusz Wojno, Kamil Dołkowski, Łapiński Przemysław, Olechwierowicz Marek i Łaski Wojciech. Swoje umiejętności zawodowe doskonalili w lokalnych firmach specjalizujących się w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych. Podczas realizacji programu stażu młodzież zapoznała się z nowoczesną technologią obsługi i naprawy samochodów.

Za wykonywaną pracę otrzymali stypendium stażowe, a po powrocie do szkoły certyfikaty potwierdzające udział w programie.

Odbycie stażu pozwoliło naszym uczniom nie tylko na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, ale również na opanowanie umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy.

Ponadto zdobyli umiejętności interpersonalne potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania w środowisku pracy, takie jak: obowiązkowość, punktualność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista czy radzenie sobie ze stresem.

Bez wątpienia dla młodego pokolenia udział w tym projekcie poszerzył ich kwalifikacje zawodowe i uczynił ich atrakcyjnymi na rynku pracy. Jako absolwenci będą mogli pochwalić się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również pierwszym zdobytym doświadczeniem zawodowym. Uczniowie nie ukrywają również, że stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu na staż dodatkowo ich zachęciły. Natomiast pracodawcy wskazują na korzyści wynikające z przyuczania do zawodu być może przyszłych pracowników.

Przejdź do galerii

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!