Zajęcia pozalekcyjne - Pojazdy autonomiczne

           Od września do grudnia 2019 roku odbywały się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „CKZ- Ciekawe Kształcenie Zawodowe z zakresu Pojazdów autonomicznych, w których uczestniczyło sześciu uczniów Technikum im. Armii Krajowej z IV klasy uczących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Program był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

           Celem zajęć było zapoznanie młodzieży z podstawowymi pojęciami, budową i zasadą działania pojazdów autonomicznych oraz wizją rozwoju transportu z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych. Zajęcia były podzielone na 6 modułów, w trakcie których uczniowie mogli zapoznać się z:

  • koncepcją pojazdów autonomicznych,
  • poziomami autonomiczności samochodów,
  • słabymi i mocnymi stronami pojazdów autonomicznych,
  • zasadami sterowania pojazdem autonomicznym,
  • wymianą informacji miedzy pojazdami a systemami zarządzającymi ruchem drogowym,
  • perspektywami rozwoju pojazdów autonomicznych w transporcie drogowym
    w Polsce.

       Uczniowie na spotkaniach zapoznali się powyższymi zagadnieniami, poprzez wysłuchanie informacji przekazywanych przez nauczyciela p. Andrzej Białobrzeskiego oraz samodzielnych poszukiwań w sieci pod okiem nauczyciela. Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w zajęciach.

uczestnicy zajęć (Kopiowanie).jpg

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!