logo ckz.png

„ Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

-KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ”

Pod koniec wakacji nasza szkoła podpisała umowę na realizację projektu „CKZ-kierunek przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach III osi priorytetowej : kompetencje i kwalifikacje.

Jednym z głównych celów projektu jest lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnieni9e systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. KZ-kierunek przyszłość"wy na realizację projektu "resie tematyki związanej z nauczanym zawodem i dostosowanie go do trendów i Wartość projektu 429445,25 zł. Okres realizacji projektu od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

Projekt obejmie 144 uczniów technikum, którzy kształcą się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik mechatronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik pojazdów samochodowych, 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dla tych ostatnich przewidziane są kury, staże i szkolenia doskonalące warsztat pracy oraz umiejętności i kompetencje w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem i dostosowanie go do trendów i technologii branżowych.  

Dla uczniów w projekcie przewidziane są następujące działania:
- koła zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych,

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych tworzące warunki do rozwoju ,
- doradztwa edukacyjno-zawodowego, które ma na celu uświadomienie znaczenia całożyciowego planowania kariery zawodowej oraz sporządzenie Indywidualnych Planów Działania w tym zakresie,
- dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, w zakresie: obsługi wózków widłowych,

- ponadprogramowe staże zawodowe.

Działania w projekcie „CKZ – kierunek przyszłość” tak zostały zaplanowane i dobrane dla poszczególnych grup zawodów, aby absolwenci szkoły lepiej wpisywali się w wymagania współczesnego rynku pracy i wymagania podlaskich przedsiębiorców. Ponadto doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy pozwoli na podniesienie jakości kształcenia i wyposażenie uczniów w umiejętności, które stanowią obecnie priorytet przez zatrudnianiu techników. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

 

IMG 0158 Kopiowanie

logo uN.png

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!