Zdobyte uprawnienia F-gazowe przez uczniów CKZ

W ramach realizacji kursu umożliwiającego zdobycie kwalifikacji F-gazy przewidzianym dla 10 uczniów kl. III i IV kształcących się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji w drugim kwartale roku 2021 zostały podjęte działania prowadzące do zorganizowania egzaminu dla 10 uczniów. Kurs możliwy był dzięki realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działenie 3.3 Kształcenie zaodowe młodziieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Projek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramch Europejskiego Funduszu Społecznego.Z uwagi na ograniczoną liczbę podmiotów prowadzących tego typu szkolenia i egzaminy akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego egzamin został przeprowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej było uzyskanie wyniku pozytywnego z części teoretycznej. W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test sprawdzający ich wiedzę z zakresu ogólnych przepisów prawnych oraz budowy urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane i f-gazowe. Po pozytywnym wyniku z części teoretycznej uczniowie indywidualnie przystąpili do wykonywania zadania praktycznego z wykorzystaniem urządzeń z zakresu instalacji, obsługi, konserwacji, naprawy, odzysku, kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających f- gazy. W wyniku przeprowadzonego egzaminu wszyscy przystępujący uczniowie uzyskali certyfikaty dla personelu dokonującego kontroli szczelności, odzysku, instalowania, konserwacji lub serwisowania, demontażu, czyli wszystkich czynności dotyczących postępowania z  fluorowanymi gazami cieplarnianymi w odniesieniu do wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach oraz odzysk f-gazów i substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych  i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Uzyskane certyfikaty ułatwią uczniom podjęcie atrakcyjnej pracy po ukończeniu szkoły.

fgazy1.jpg   fgazy2.jpg

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!