Przybory na egzamin page 0001

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów

lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać zdający w części   praktycznej    egzaminu    potwierdzającego    kwalifikacje w zawodzie.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz przyborów pomocniczych

egzamin D (dokumentacja) i DK (dokumentacja komputer)

 

 

Zawód

Oznaczenie kwalifikacji

 

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

Technik mechatronik

EE.21

Eksploatacja

i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Technik mechanizacji rolnictwa

i agrotroniki

MG.42

Eksploatacja systemów mechatronicznych

w rolnictwie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów

lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

 

 

 

Egzamin zawodowy 2020

Egzamin ten składa się z części praktycznej oraz pisemnej.

 

Część pisemna trwa 60 minut. Przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. ‎‎Przeprowadzana jest w formie testu praktycznego, który polega na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego. Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Egzamin uznaje się za zdany, jeśli egzaminowany zdobędzie co najmniej 50 proc. punktów z części pisemnej oraz 75 proc. punktów z części praktycznej.

 

 

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!