Technikum im. Armii Krajowej

  • technik robotyk - NOWOŚĆ 
  • technik mechatronik
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

Przedmioty do punktacji: Język polski, dodatkowo trzy wybrane przedmioty - język obcy, matematyka, historia, fizyka z astronomią, informatyka, biologia.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Armii Krajowej

  • rolnik
  • kucharz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • oddział wielozawodowy: sprzedawca, tapicer, fryzjer, stolarz, piekarz, cukiernik, kucharz,kelner, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i inne


Przedmioty do punktacji: Język polski, dodatkowo trzy wybrane przedmioty - język obcy, matematyka, historia, fizyka z astronomią, informatyka, biologia.
Kandydaci do klasy wielozawodowej przy złożeniu dokumentów muszą przedstawić zaświadczenie o miejscu odbywania praktyk.

Branżowa Szkoła II Stopnia - NOWOŚĆ

  • technik rolnik
  • technik pojazdów samochodowych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr II

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia  mają możliwość kontynuowania nauki w kl. II (dotyczny nowej podstawy programowej) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe KKZ

 

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

              Zawód: Mechatronik symbol zawodu 742118

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

              Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych symbol zawodu 723103

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

              Zawód: Technik pojazdów samochodowych symbol zawodu 311513

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

              Zawód: Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol zawodu 834103

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

              Zawód: Rolnik symbol zawodu 613003

              Zawód: Technik rolnik symbol zawodu 314207

              Zawód: Technik agrobiznesu symbol zawodu 331402

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

              Zawód: Technik agrobiznesu symbol zawodu 331402

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

              Zawód: Technik rolnik symbol zawodu 314207

Opis zawodów

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!