INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

OGÓLNE REGULACJE

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem (Centrum) posiada Państwa dane osobowe (Dane) , które zostały pozyskane w związku z ubieganiem się o przyjęcie do szkoły. Takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania przez Centrum procesu rekrutacji uczniów do szkoły. Dane są przetwarzane w związku z z Państwa wnioskiem o przyjęcie do szkoły i dla celów jego realizacji.

Ponadto Centrum może przetwarzać Państwa Dane , w dobrej wierze, w następujących celach, które nie są ściśle związane z zawartą umową (Cele dodatkowe):

1. Przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Centrum,
2. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem Centrum,
3. Przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez Centrum.

Administratorem Danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Władysława Pelca 11.

Centrum może być zobowiązane do przekazania (udostępnienia miejsca) Danych do organu prowadzącego szkołę tj. dla Powiatu Wysokomazowieckiego. Będzie się to odbywało  zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH, UPRAWNIENIA

Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych w związku z ubieganiem się o przyjecie do szkoły jest dobrowolna i swobodna, jednak jest ona niezbędna do realizacji procesu rekrutacji uczniów przez Centrum.

Zgoda, której Państwo udzielają na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych jest dobrowolna i swobodna.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych w całości lub w wybranym przez Państwa zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości Centrum odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych w Celach  dodatkowych, Centrum będzie przyjmowało wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, aby jak najlepiej chronić Państwa interesy oraz Dane. Mają Państwo również prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed Państwa określoną decyzją.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że  przetwarzanie Państwa Danych jest niezgodne z prawem.

Centrum wyznaczyło osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Z osobą tą można skontaktować się pod adresem
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji uczniów do szkoły, a także po jego zakończeniu przez czas nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia procesu rekrutacji (w szczególności dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).

Przetwarzanie Danych do realizacji Celów dodatkowych będzie dokonywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji uczniów do szkoły, a ponadto po jego zakończeniu, jeżeli  będzie istniała potrzeba realizowania przez Centrum celów swojej działalności, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od ustania umowy.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Państwa Dane, których Centrum jest w posiadaniu, będą przechowywane w jego siedzibie, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.

Państwa Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa Dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!